banner

תפריט

הרחבה נסתרת – ההרחבה מאוחסנת מתחת לפלטה המרכזית. פעולת ההרחבה מתבצעת ע"י דחיפת הפלטה המרכזית ומשיכת ההרחבה הנסתרת. היתרון של הרחבה זו היא הקלות שבה מתבצעת פעולת ההרחבה . החיסרון הוא שהשולחן מכפיל את עצמו בגודלו ולעיתים אין צורך בכך.

 

כל הזכויות שיכות לחב' ZAGA בע"מ ואין להעתיקו ו/או לשכפלו ו/או לעשות בו שום שימוש משום סוג שהוא ללא הרשאה מראש ובכתב של בעל הזכויות.

בניית אתר נפקא | שיווק ופרסום Firstactive